Be Talented

Op dit moment zijn er 35 gecertificeerde leden en 12 aspirant-leden in het voortgezet onderwijs waaronder het Bernardinus College van de vereniging begaafdheidsprofiel scholen. We zijn trots op deze status en we zullen de komende jaren alles in het werk stellen om het certificaat te verkrijgen, waardoor we nog beter in staat zullen zijn om ons te richten op de behoeften en ontwikkeling van onze leerlingen. Voor verdere informatie zie ook: http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/. Op 3 december organiseren we BE talented, een informatie-avond voor ouders over meer- en hoogbegaafdheid.

Menu