activiteiten voor groep 7 en 8

BE talented

BE talented voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool

Je zit in groep 7 of 8 van de basisschool en je bent nieuwsgierig om meer te leren, dingen te onderzoeken of meer te weten te komen over zaken die in de wereld spelen of vroeger zijn gebeurd. Je merkt dat je soms anders denkt dan je klasgenoten. Je hebt interesse in onderwerpen die niet altijd op de basisschool aan bod komen en zou graag meer willen weten wat en hoe je leert op een middelbare school.
Eigenlijk zou je best alvast een kijkje willen nemen op het Bernardinuscollege!

Het Bernardinuscollege is per 1 augustus lid van de Verenging BegaafdheidProfielScholen (BPS). Dit betekent dat het Bernardinuscollege wil zorgen dat je als (hoog)begaafde of meerbegaafde leerling onderwijs krijgt dat bij je past of de ondersteuning krijgt die jij nodig denkt te hebben.

We zijn volop bezig om deze talentontwikkeling voor jou vorm te geven en willen het komend jaar leerlingen uit groep 7 en 8 de mogelijkheid bieden om mee te doen met projecten die op het Bernardinuscollege worden georganiseerd.

Houd deze website goed in de gaten zodat je op de hoogte blijft van activiteiten of projecten die voor jou interessant kunnen zijn!

Mocht je nu al meer informatie willen, dan kun je een mail sturen aan mevr. Ingrid Ottenheijm (iemj.ottenheijm@bernardinuscollege.nl). Zij is talentco├Ârdinator en geeft samen met de expertisegroep BPS vorm aan het onderwijs en begeleiding voor de getalenteerde leerling op het Bernardinuscollege.

Menu