Algemene informatie leerjaar 1

Be-informed

Algemene informatie
Onderbouw – Leerjaar 1

Het onderwijs vanaf de eerste klas staat in het teken van onderstaande uitgangspunten:
De leerlingen voelen zich thuis binnen het Bernardinuscollege;
De leerlingen en docenten hebben oog voor elkaar en kennen elkaar;
De leerlingen worden intensief begeleid in hun ontwikkeling vanaf de eerste klas waarbij zij samenwerken met hun eigen studiecoach.
In het onderwijs(programma) werken leerlingen samen binnen domeinen waarin vakoverstijgend geleerd wordt en elke leerling zijn talenten kan benutten. Naast het ochtendprogramma met het ontwikkelmoment met de studiecoach en lessen in domeinen is er vanaf de middag tijd voor remediale activiteiten, talentontwikkeling, coaching en voor projecten, excursies, clubs én leesplezier.

De studiecoach begeleidt en coacht iedere individuele leerling en een groep (klas). Hij spreekt wekelijks met de leerling over zijn ontwikkeling en hoe hij leert, zaken aanpakt, wat hij goed doet en hoe hij zichzelf kan verbeteren. Ook is de studiecoach de eerste contactpersoon voor de ouders. Bij de start van de introductie maken leerlingen meteen kennis met hun eigen studiecoach. Ze komen hem een aantal momenten in de week tegen: in de les, tijdens het ontwikkeluur en tijdens de coachmomenten waarbij ze individueel praten met hun studiecoach. In het begin van het schooljaar doen leerlingen veel nieuwe ervaringen op. Ze hebben elke week een lesuur dat we het ontwikkeluur noemen. Hierin werken zij met hun klasgenoten en studiecoach aan allerlei onderwerpen. Hoe leer ik?
Welke manier van leren past bij mij?
Wat heb ik nodig om mijn studie handig aan te pakken?
Hoe moet ik plannen?
De leerlingen en studiecoach besteden ook aandacht aan teambuilding, samenwerken en elkaar helpen. Om de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling in kaart te brengen, maken we gebruik van een persoonlijk digitaal dashboard, Presentis, dat door elke leerling en zijn studiecoach wordt beheerd. Het programma In de brugklas volgen onze leerlingen domeinlessen tot pakweg 13.05 uur. Binnen een domein werken vakken altijd samen. Elke periode heeft een thema. In periode 1 staat het thema Wie ben ik? centraal. De domeinen zijn Nederlands (en klassieke talen & cultuur op het gymnasium), Wiskunde & Rekenen, Bewegen & Sport, Engels & Moderne Vreemde talen, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur en Digitale geletterdheid. Naast het basisprogramma in de ochtend zijn er in de middag activiteiten die aansluiten bij de verschillende behoeften en interesses van de leerlingen.
Er zijn twee middagen waarin leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen dan kiezen voor remediale lessen in alle talen, Reken & Wiskunde of Mens & Natuur om stof die ze lastig vinden onder de knie te krijgen. Dit kan met de hulp van een expert-docent, zelfstandig of met medeleerlingen. Ze kunnen ook hun talenten verder ontwikkelen door aan verdiepende en verrijkende opdrachten te werken. Daarnaast gebruiken de studiecoaches die middagen om individuele coachgesprekken te voeren. Leerlingen bepalen in overleg met hun studiecoach wat ze die middag gaan doen. Op een andere middag is er ruimte voor projecten. Leerlingen die voor het technasium hebben gekozen, hebben krijgen hun projecten binnen het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Leerlingen die niet voor het technasium hebben gekozen werken aan een vakoverstijgend project dat te maken heeft met het thema dat in de domeinlessen aan bod is gekomen.
Er is ook een middag gereserveerd om aandacht te besteden aan leesplezier. Lezen en taalontwikkeling is belangrijk voor de algemene ontwikkeling en de ontwikkeling van het 30 Schooljaar 2019-2020 taalgevoel en taalbegrip. Wekelijks besteden wij hier samen aandacht aan, tenzij die middag gebruikt wordt voor activiteiten of excursies die met het leren of het onderwijs te maken hebben. Als laatste vinden we het belangrijk dat leerlingen ook hun interesses verbreden, dat ze in contact komen met andere leerlingen dan alleen de leerlingen uit hun klas en dat dit op ontspannen wijze gebeurt. Daar is de clubmiddag voor.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met

de directie van de school:

Guy de Munck – rector van het Bernardinuscollege en onderwijsdirecteur Gymnasium

06 – 46 21 67 39 | geaj.munck@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen – onderwijsdirecteur Havo

06 – 14 06 23 16 | ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

John Reumkens – onderwijsdirecteur Atheneum

06 – 14 06 23 87 | jj.reumkens@bernardinuscollege.nl

onze teamleider

Monique Palmen, teamleider jaar 1 en 2

06 – 14 06 23 13 | mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

onze studiecoaches

Stijn Linders  albd.linders@bernardinuscollege.nl

Maurice Rijvers   m.rijvers@bernardinuscollege.nl

Audrey Bijsmans  a.bijsmans@bernardinuscollege.nl

 

Menu