Je dag op Bernardinus

BE Educated

Hoe ziet de schoolweek er bij ons uit? In de ochtend volg je met je eigen klas het basisprogramma. Je werkt en leert in verschillende domeinen: Nederlands (& klassieke talen), Rekenen & Wiskunde, Engels & moderne vreemde talen, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Digitale geletterdheid, Bewegen & Sport.

In de middag is er tijd voor jouw persoonlijke invulling. Je werkt één middag aan een project. Dit kan een echte opdracht zijn van onze partners buiten de school bij het vak Onderzoeken & Ontwerpen als je voor het technasium kiest of voor een domeinoverstijgend project als je daar niet voor kiest.

Daarnaast zijn er twee ontwikkelmiddagen. Als je stof van een domein moeilijk vindt, kies je voor herhaling en kun je extra uitleg krijgen van een expertdocent. Als je de basis goed begrijpt, kun je voor verrijkings- en verdiepingsopdrachten kiezen, zodat je nog meer over het onderwerp leert. Dan word jij de expert! Ook kun je tijdens die middagen een gesprekje hebben met je studiecoach.

Dan hebben we nog een middag waarin activiteiten en excursies worden gepland. Als die er niet zijn, dan wordt de middag gebruikt om leesplezier te stimuleren. We besteden hier aandacht aan, omdat lezen en taalontwikkeling belangrijk zijn voor je algemene ontwikkeling en de ontwikkeling van je taalgevoel en taalbegrip.

We vinden het ook belangrijk dat je leerlingen leert kennen die niet in je klas zitten en dat je op een leuke, andere en ontspannen manier iets leert. Daarom hebben we ook een clubmiddag. We zijn dit schooljaar begonnen met de volgende clubs: sport, geschiedenis, onderzoek, taal en poëzie, schaken en milieu. Het aanbod zal elke periode veranderen, zodat je veel afwisseling hebt.

Op het Bernardinus leer je dus met en zonder de klas, in en na de les, in het schoolgebouw en erbuiten. Je leert wat iedereen leert en je leert wat goed voor je is. Je leert met de coaching van je leraar, je leert zelfstandig en je leert met de hulp van andere leerlingen. We vinden het belangrijk dat jij je goed, gezien en gehoord voelt. We vinden het belangrijk dat we jou zien groeien en dat jij succes en plezier ervaart.

Menu